Oświadczenie w związku z zatrzymaniem ks. Bolesława Sadusia na komisariacie w Nowym Sączu

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 232-232v
Title: Oświadczenie w związku z zatrzymaniem ks. Bolesława Sadusia na komisariacie w Nowym Sączu
Date: 1965-07-08
Size and medium: 2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Oświadczenie w związku z zatrzymaniem ks. Bolesława Sadusia na komisariacie w Nowym Sączu, 8.07.1965 r. Oświadczenie złożył mężczyzna utrzymujący, że przed 12 laty został upojony winem, molestowany, a być może również zgwałcony przez ks. Sadusia (był wtedy pełnoletni). Zeznanie o rzekomym gwałcie budzi wątpliwości, ponieważ mężczyźni utrzymywali później koleżeńskie stosunki z ks. Sadusiem. Nie zostało w tej sprawie wszczęte jakiekolwiek postępowanie. Maszynopis podpisany odręcznie.