Menu

Orędzie bp. Karola Wojtyły, z dnia 2.09.1962 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.13/64/80/k. 92-95
Title:
Orędzie bp. Karola Wojtyły, z dnia 2.09.1962 r.
Date:
1962-09-02
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Orędzie bp. Karola Wojtyły, z dnia 2.09.1962 r. Orędzie napisane z okazji inauguracji roku szkolnego. Treść dokumentu odnosi się do kwestii wychowania młodzieży, sytuacji Seminarium Duchownego w Krakowie oraz przejęcia własności kościelnej przez państwo. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.13/64/80/87. Maszynopis.