Menu

Opracowanie Zarządu Propagandy i Agitacji WP "Wybrane komentarze prasy zachodniej o podróżach i pontyfikacie Jana Pawła II" cześć 1

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 2327/150/k. 413-455
Title:
Opracowanie Zarządu Propagandy i Agitacji WP "Wybrane komentarze prasy zachodniej o podróżach i pontyfikacie Jana Pawła II" cześć 1
Dates:
1983-01-01
1983-12-31
Size and medium:
43 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Zarząd Polityczny Warszawskiego Okręgu Wojskowego
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Opracowanie Zarządu Propagandy i Agitacji WP "Wybrane komentarze prasy zachodniej o podróżach i pontyfikacie Jana Pawła II" cześć 1. W treści m.in. komentarze po wizytach papieża w Turcji, Francji, Brazylii, RFN, Afryki, USA, Japonii, Argentyny i Hiszpanii. Opatrzone klauzulą: poufne. Maszynopis.