Menu

Opracowanie Zarządu Propagandy i Agitacji WP "Wybrane komentarze prasy zachodniej o kościele i pontyfikacie Jana Pawła II" cześć 2

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 2327/150/k. 456-483
Title:
Opracowanie Zarządu Propagandy i Agitacji WP "Wybrane komentarze prasy zachodniej o kościele i pontyfikacie Jana Pawła II" cześć 2
Dates:
1983-01-01
1983-12-31
Size and medium:
25 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Zarząd Polityczny Warszawskiego Okręgu Wojskowego
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Opracowanie Zarządu Propagandy i Agitacji WP "Wybrane komentarze prasy zachodniej o kościele i pontyfikacie Jana Pawła II" cześć 2. W treści m.in. komentarze w prasie dot. stosunków państwa z Kościołem po ogłoszeniu stanu wojennego. Opatrzone klauzulą: poufne. Maszynopis.