Menu

Opracowanie Zarządu Propagandy i Agitacji WP "Rozgłośnie zachodnie o roli Kościoła i planowanej wizycie papieża w Polsce (27.03.1983 - 9.04.1983 r.)"

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 2327/150/k. 404-412
Title:
Opracowanie Zarządu Propagandy i Agitacji WP "Rozgłośnie zachodnie o roli Kościoła i planowanej wizycie papieża w Polsce (27.03.1983 - 9.04.1983 r.)"
Dates:
1983-01-01
1983-12-31
Size and medium:
8 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Zarząd Polityczny Warszawskiego Okręgu Wojskowego
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Opracowanie "Rozgłośnie zachodnie o roli Kościoła i planowanej wizycie papieża w Polsce (27.03.1983 - 9.04.1983 r.). W treści m.in. informacje zebrane na podstawie nasłuchów i opracowań analitycznych. Opatrzone klauzulą: poufne. Maszynopis.