Menu

Opracowanie Zarządu Propagandy i Agitacji WP "Polityka Watykanu w stosunku do socjalistycznych krajów Europy w ocenie zachodnich środków masowego przekazu"

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 2327/150/k. 523-547
Title:
Opracowanie Zarządu Propagandy i Agitacji WP "Polityka Watykanu w stosunku do socjalistycznych krajów Europy w ocenie zachodnich środków masowego przekazu"
Dates:
1983-01-01
1983-12-31
Size and medium:
24 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Zarząd Polityczny Warszawskiego Okręgu Wojskowego
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Opracowanie Zarządu Propagandy i Agitacji WP "Polityka Watykanu w stosunku do socjalistycznych krajów Europy w ocenie zachodnich środków masowego przekazu". W treści m.in. o polityce wschodniej Jana Pawła II, relacjach papieża z ZSRR, i innymi krajami bloku socjalistycznego. Opatrzone klauzulą: poufne. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments