Menu

Opracowanie Wydziału Szkolenia i Propagandy MSW "Cele i założenie Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Polsce w 1987 r."

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 1585/3033/k. 1-16
Title:
Opracowanie Wydziału Szkolenia i Propagandy MSW "Cele i założenie Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Polsce w 1987 r."
Dates:
1987-01-01
1987-12-31
Size and medium:
30 kart (paginacja na co drugiej stronie); papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Opracowanie Wydziału Szkolenia i Propagandy MSW "Cele i założenie Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Polsce w 1987 r.". W treści m.in. o tradycji kongresów eucharystycznych w Polsce, szczegółowo o przebiegu kongresu w 1987 r., znaczenie wizyty papieża w kontekście kongresu eucharystycznego. Opatrzone klauzulą: poufne. Maszynopis, kopia.