Menu

Opracowanie dotyczące encykliki „Redemptor hominis” Jana Pawła II

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_13.1/136/463_k. 1-8
Title:
Opracowanie dotyczące encykliki „Redemptor hominis” Jana Pawła II
Date:
1979 (?)
Size and medium:
8 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Opracowanie dotyczące encykliki „Redemptor hominis” Jana Pawła II powstałe w Instytucie Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR. Maszynopis, brak podpisu.
Make comments