Menu

Opinie dotyczące wizyty Jana Pawła II w Krakowie w 1979 r. zebrane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 8_k. 293-297
Title:
Opinie dotyczące wizyty Jana Pawła II w Krakowie w 1979 r. zebrane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa
Date:
1979
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Opinie, m. in. środowisk studenckich, dotyczące wizyty Jana Pawła II w Krakowie w 1979 r. zebrane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Ocena zakazu dekoracji i reakcji władzy na pielgrzymkę. Na końcu dokumentu odręczne notatki. Opatrzone klauzulą: tajne. Odtajniono w 2003 r.