Menu

Opinia Jana Szczepańskiego na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Informations
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/18_k. 23-27
Title:
Opinia Jana Szczepańskiego na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979-07-03
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Opinia Jana Szczepańskiego na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. Między innymi hipotezy dotyczące wpływu wizyty na pozycję Polski na arenie międzynarodowej, skutki dla polityki wyznaniowej PZPR, skutki dla ruchów katolickich w Polsce.
Maszynopis. Kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments