Odpowiedź z-cy komendanta KPMO w Myślenicach na pismo w sprawie ks. Loranca

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 79
Title: Odpowiedź z-cy komendanta KPMO w Myślenicach na pismo w sprawie ks. Loranca
Date: 1970-03-31
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Pismo skierowane do naczelnika Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie przez z-cę Komendanta Powiatowego Milicji Obywatelskiej ds. Bezpieczeństwa w Myślenicach mjr. Józefa Bobka. Dokument jest odpowiedzią na pismo z dnia 26.03.1970 r. nr J-185/7/70 i zawiera informacje na temat pobytu ks. Józefa Loranca w parafii Dobczyce. Maszynopis z dnia 31.03.1970 roku podpisany odręcznie, opatrzony klauzulą: tajne.
Date:
Make comments