Menu

Odpowiedź S. Wyszyńskiego do Jana Pawła II na list z 16.01.1979 r.

Informations
Collection: Watykan cz. 5
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.25_44-51
Title:
Odpowiedź S. Wyszyńskiego do Jana Pawła II na list z 16.01.1979 r.
Date:
1980
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
List Stefana Wyszyńskiego do Jana Pawła II, będący odpowiedzią na pismo papieża z 16.I.1979. Prymas porusza kwestie polityczne i duszpastersko-religijne. Nawiązuje do grudniowego komunikatu KEP (1979); wzrastające napięcia społeczne, kryzysy ideologiczne i ekonomiczne, przesunięcia personalne w kierownictwie partii sygnalizują nadchodzące przemiany (m.in w relacjach między państwem a społeczeństwem). Porusza sprawę utrudniania Kościołowi jego obecności w życiu publicznym (np.. poprzez brak dostępu do środków masowego przekazu); „normalizacji” rozumianej jako przyznanie Kościołowi statusu prawno-publicznego; kwestie Uczelni Teologicznej w Krakowie; chrześcijan na Wschodzie; mahometan i inn. Maszynopis z poprawkami, bez podpisu odręcznego, opatrzony datą 22.II.1979.