Menu

Odpowiedź księży archidiecezji poznańskiej- byłych więźniów obozów koncentracyjnych na list kard. Karola Wojtyły, Poznań, 30.10.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 112-113
Title:
Odpowiedź księży archidiecezji poznańskiej- byłych więźniów obozów koncentracyjnych na list kard. Karola Wojtyły, Poznań, 30.10.1973 r.
Date:
1973-10-30
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpowiedź księży archidiecezji poznańskiej- byłych więźniów obozów koncentracyjnych na list kard. Karola Wojtyły, Poznań, 30.10.1973 r. W piśmie księża wyrazili poparcie dla planów budowy kościoła pw. bł. Maksymiliana Marii Kolbe w Oświęcimiu. Maszynopis.