Odpowiedź abp. K. Wojtyły na list otwarty pracowników Zakładów Sodowych Solvay.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: AAW SPP/II/3.28/50-52
Title: Odpowiedź abp. K. Wojtyły na list otwarty pracowników Zakładów Sodowych Solvay.
Date: 24.12.1965
Size and medium: 3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository: Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis odpowiedzi K. Wojtyły na list otwarty pracowników Zakładów Sodowych Solvay w sprawie Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich.