Odpis wyroku w sprawie ks. Eugeniusz Surgenta

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4830/s. 175
Title: Odpis wyroku w sprawie ks. Eugeniusz Surgenta
Date: 1973-12-19
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Odpis wyroku w sprawie ks. Eugeniusza Surgenta, który za dopuszczanie się czynów lubieżnych względem osób poniżej 15. roku życia w latach 1971, 1972 i 1973 r. (do czerwca) został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Maszynopis z dnia 19.12.1973 r. opatrzony pieczątką i podpisem sekretarza stwierdzającego zgodność z oryginałem.