Menu

Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Wita Drapicha, z dnia 17.09.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 33-35
Title:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Wita Drapicha, z dnia 17.09.1973 r.
Date:
1973-10-22
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Wita Drapicha, z dnia 22.10.1973 r. Jest to odpowiedź kardynała na pismo Wita Drapicha z dnia 12.10.1973 roku. Maszynopis.