Menu

Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Edwarda Góry, z dnia 08.06.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 35-36
Title:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Edwarda Góry, z dnia 08.06.1968 r.
Date:
1968-06-08
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Edwarda Góry, z dnia 08.06.1968 r. Pismo dot. zezwolenia na odbycie procesji Bożego Ciała w Krakowie. Maszynopis