Menu

Odpis pisma bp. Karola Wojtyły dot. organizacji i udziału duchownych w zjeździe Duchowieństwa we Wrocławiu.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 45-46
Title:
Odpis pisma bp. Karola Wojtyły dot. organizacji i udziału duchownych w zjeździe Duchowieństwa we Wrocławiu.
Date:
1963-01-14
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma bp. Karola Wojtyły dot. organizacji i udziału duchownych w zjeździe Duchowieństwa we Wrocławiu, z dnia 14.01.1963 r., skierowanego do Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej w Krakowie. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.17/78/43-44. Maszynopis.