Menu

Odpis pisma abp. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 18.05.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.18/80/11/k. 21-26
Title:
Odpis pisma abp. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 18.05.1966 r.
Date:
1966-05-18
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma abp. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 18.05.1966 r. Pismo dot. ograniczeń związanych z procesjami w dniu Bożego Ciała w Krakowie. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.18/80/11/11-13. Maszynopis.