Menu

Odpis listu S.Wyszyńskiego do Jana Pawła II nt. sytuacji społeczno-politycznej oraz życzenia na Boże Narodzenie 1980 r.

Informations
Collection: Watykan cz. 5
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.25_393
Title:
Odpis listu S.Wyszyńskiego do Jana Pawła II nt. sytuacji społeczno-politycznej oraz życzenia na Boże Narodzenie 1980 r.
Date:
1980
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Odpis listu Stefana Wyszyńskiego do Jana Pawła II. Prymas w imieniu własnym i całego Domu Prymasowskiego składa papieżowi życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Przy okazji prymas dzieli się z papieżem swoją refleksją na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej – porusza temat młodzieży „gotowej do porywów, by nie przeceniała swoich możliwości”. Maszynopis opatrzony datą 19.XII.1980, i uwagą „ściśle osobiste” w prawym górnym rogu, bez podpisów.
General:
Geographical index:
Make comments