Menu

Odpis listu pasterskiego biskupów polskich "z okazji dwudziestolecia zorganizowania polskiego życia kościelnego na ziemiach Zachodnich i Północnych".

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 113-118
Title:
Odpis listu pasterskiego biskupów polskich "z okazji dwudziestolecia zorganizowania polskiego życia kościelnego na ziemiach Zachodnich i Północnych".
Date:
1965-04-23
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis listu pasterskiego biskupów polskich "z okazji dwudziestolecia zorganizowania polskiego życia kościelnego na ziemiach Zachodnich i Północnych", z dnia 23.04.1965 r. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.17/78/48/110. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments