Menu

Odpis decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Oświęcimiu, z dnia 13.08.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 8-9
Title:
Odpis decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Oświęcimiu, z dnia 13.08.1973 r.
Date:
1974-08-13
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Oświęcimiu, z dnia 13.08.1973 r. Decyzja dot. wydania zezwolenia na modlitwę na placu przy celi śmierci bł. Maksymiliana Marii Kolbego. Maszynopis.