Menu

Odezwa abp. Karola Wojtyły w dwudziestą rocznicę wyzwolenia obozu K.L. Auschwitz, 4.02.1965 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 8-10
Title:
Odezwa abp. Karola Wojtyły w dwudziestą rocznicę wyzwolenia obozu K.L. Auschwitz, 4.02.1965 r.
Date:
1965-02-24
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odezwa abp. Karola Wojtyły w dwudziestą rocznicę wyzwolenia obozu K.L. Auschwitz, 4.02.1965 r. W odezwie poruszone zostały tematy zagłady społeczeństwa polskiego w tym duchownych i kadry profesorskiej. Maszynopis podpisany odręcznie.