Menu

Ocena pierwszych 4 dni pobytu Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Informations
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/18_k. 62-68
Title:
Ocena pierwszych 4 dni pobytu Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Ocena pierwszych 4 dni pobytu Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. W treści m.in. kontekst przygotowań do wizyty, oczekiwania związane z wizytą, opinie na temat przyczyn małej frekwencji, komentarz do przemówień papieża. Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments