Menu

Notatki podsumowujące wizytę Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. i jej odbiór przez rózne środowiska Polaków

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 16_k. 5-6, 14-17, 21-28, 33-34, 73-77
Title:
Notatki podsumowujące wizytę Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. i jej odbiór przez rózne środowiska Polaków
Date:
1979
Size and medium:
21 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka skupia się na opiniach m. in. młodzieży i dziennikarzy po wizycie Jana Pawła II w Polsce. Informacje o skutkach pielgrzymki. Podpisane przez ppłk. Józefa Bielę. Opatrzone klauzulą: tajne. Odtajniono w 2003 r.