Menu

Notatka ze spotkania wiceprezydenta Warszwy Stanisława Bieleckiego z bpem Marianem Dusiem, 7.02.1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/39_k. 89-90
Title:
Notatka ze spotkania wiceprezydenta Warszwy Stanisława Bieleckiego z bpem Marianem Dusiem, 7.02.1987 r.
Date:
1987-02-07
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka ze spotkania wiceprezydenta Warszawy Stanisława Bieleckiego z biskupem Marianem Dusiem w lutym 1987 r. W treści m.in.: rozmowy o przygotowaniach do wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r, trasy przejazdów, miejsca nabożeństw i modlitw z udziałem papieża. Maszynopis, odręczny podpis Jerzego Śliwińskiego, dyrektora wydziału ds. wyznań.