Notatka ze spotkania oficera SB z TW "Brodecki" (ks. Bolesław Saduś) dot. zajścia w Nowym Sączu, 28.08.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 237-240
Title: Notatka ze spotkania oficera SB z TW "Brodecki" (ks. Bolesław Saduś) dot. zajścia w Nowym Sączu, 28.08.1965 r.
Date: 1965-08-28
Size and medium: 4 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka ze spotkania oficera SB, kpt. Stefana Tyrpy, z TW "Brodecki" (ks. Bolesław Saduś) dot. zajścia w Nowym Sączu, 28.08.1965 r. Było to jedno z regularnych spotkań TW z funkcjonariuszem SB, pierwsze po zatrzymaniu ks. Sadusia przez milicję w Nowym Sączu, kiedy to dwu dorosłych mężczyzn oskarżyło ks. Sadusia o niewłaściwe zachowania seksualne względem nich. Ks. Saduś podczas spotkania zapoznał się z oświadczeniami mężczyzn (patrz IPN Kr/009/1895 t. 1/ k. 230-230v i k. 232-232v). Stanowczo zaprzeczył oskarżeniom. Rozważał wejście na drogę sądową, ale bał się, że kuria dowie się o skandalu. Po omówieniu sytuacji przekazał oficerowi dokumenty z kurii i przedstawił swoje prośby do SB. Oficer SB uznał, że podczas tego spotkania nastąpił jakiś przełom we współpracy, m.in. ks. Saduś nie protestował na propozycję nagrania rozmowy. Maszynopis opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany odręcznie, 4 strony.