Menu

Notatka ze spotkania kierownika Urzędu ds. Wyznań Kazimierza Kąkola z prymasem Stefanem Wyszyńskim w dn. 12.10.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.11/XI/887_k. 93-103
Title:
Notatka ze spotkania kierownika Urzędu ds. Wyznań Kazimierza Kąkola z prymasem Stefanem Wyszyńskim w dn. 12.10.1979 r.
Date:
1979-10-12
Size and medium:
11 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka ze spotkania kierownika Urzędu ds. Wyznań Kazimierza Kąkola z prymasem Stefanem Wyszyńskim w dn. 12.10.1979 r. w Choszczówce (przy udziale bpa Bronisława Dąbrowskiego). W treści m. in. o stosunkach PRL z Watykanem, polityce wschodniej Watykanu.