Menu

Notatka „Zasady organizacji uczestnictwa w uroczystościach związanych z pobytem Jana Pawła II w Polsce”

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/21_k. 249-251
Title:
Notatka „Zasady organizacji uczestnictwa w uroczystościach związanych z pobytem Jana Pawła II w Polsce”
Date:
1979
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka „Zasady organizacji uczestnictwa w uroczystościach związanych z pobytem Jana Pawła II w Polsce”, dotycząca sposobu kontrolowania frekwencji w czasie spotkań papieża z wiernymi w 1979 r. maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments