Menu

Notatka z ppłk. Bolesława Cykały z MSW z dn. 18.08.1962 r. dotycząca tematów wykładów organizowanych przez KUL dla duchowieństwa

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0445/37/k. 143
Title:
Notatka z ppłk. Bolesława Cykały z MSW z dn. 18.08.1962 r. dotycząca tematów wykładów organizowanych przez KUL dla duchowieństwa
Date:
1962-08-18
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka z ppłk. Bolesława Cykały z MSW z dn. 18.08.1962 r. dotycząca tematów wykładów organizowanych przez KUL dla duchowieństwa. W treści m.in. temat wykładu abp. Karola Wojtyły. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, odręczny podpis autora.