Menu

Notatka z narady w sprawach propagandowych w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 320-324
Title:
Notatka z narady w sprawach propagandowych w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-03-24
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka z narady w sprawach propagandowych w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści nazwiska szefów poszczególnych zespołów i ich zadania. Brak podpisów, maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments