Menu

Notatka z Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk dot. wydawnictw i druków związanych z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 292-296
Title:
Notatka z Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk dot. wydawnictw i druków związanych z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-07-07
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka z Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk dotycząca wydawnictw i druków związanych z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści m.in. wymienieni wydawcy, którzy otrzymali zgody na druk (ilość poszczególnych druków ulotek, książek, pocztówek etc.). Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments