Menu

Notatka Stefana Moskala dot. uroczystości rozpoczęcia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, na terenie Krakowa, z dnia 7.03.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 23-25
Title:
Notatka Stefana Moskala dot. uroczystości rozpoczęcia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, na terenie Krakowa, z dnia 7.03.1968 r.
Date:
1968-03-07
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka Stefana Moskala dot. uroczystości rozpoczęcia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, na terenie Krakowa, z dnia 7.03.1968 r. W dokumencie wzmianka o obecności kard. Karola Wojtyły na uroczystościach. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/38/22. Maszynopis z podpisem odręcznym.