Menu

Notatka środowiska PAX-u dotycząca wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.5/XIA/1250_k. 135-147
Title:
Notatka środowiska PAX-u dotycząca wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
13 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka dotycząca wniosków płynących z przebiegu wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. przygotowana przez środowisko PAX-u. W treści m. in. refleksja na temat zachownaia wiernych (w tym młodzieży), tematyki przemówień papieskich, wnioski praktyczne dla władzy ludowej. Maszynopis, niepodpisany.
Geographical index:
Date:
Make comments