Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. "Kanon" 31.08.1972 r. w sprawie planów pracy w RFN

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 306-306v
Title: Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. "Kanon" 31.08.1972 r. w sprawie planów pracy w RFN
Date: 1972-08-31
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka służbowa ze spotkania oficerów SB ppłk. Bogusława Bogusawskiego i mjr. Wiesława Ciupińskiego (autora notatki) z TW ps. "Kanon" (ks. Bolesław Saduś) dnia 31.08.1972 r. Ks. Saduś poinformował, że nie jest już proboszczem parafii św. Floriana w Krakowie z woli kard. Karola Wojtyły. Ponieważ kard. Wojtyła wyznaczył go do duszpasterstwa Polonii w RFN, musiał zrezygnować z planów wyjazdu do USA. Wyjazd miał zostać ustalony z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Przedstawia wyjazd jako naukowy, ale oficer komentuje, że przyczyną wyjazdu były zarzuty moralne. Planowana jest współpraca z TW po wyjeździe za granicę. Maszynopis z dnia 31.08.1972 r., podpisany odręcznie, odręczne uzupełnienia, opatrzony klauzulą "Tajne - spec. znaczenia", 1 karta dwustronnie zapisana.