Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. "Kanon" (ks. Bolesław Saduś) dot. wyjazdu ks. Sadusia za granicę, 5.12.1972 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 314
Title: Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. "Kanon" (ks. Bolesław Saduś) dot. wyjazdu ks. Sadusia za granicę, 5.12.1972 r.
Date: 1972-12-05
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka służbowa ze spotkania z TW ps. "Kanon" (ks. Bolesław Saduś). Spotkanie odbyło się 2.12.1972 r. Według TW otrzymał on od kard. Karola Wojtyły polecenie wyjazdu do Wiednia w ciągu najbliższych dni. Warunki pobytu ks. Sadusia we Wiedniu miały być ustalone przez kard. Wojtyłę z abp. wiedeńskim Franzem Königem. Ks. Saduś miał wykładać katechetykę w wiedeńskim seminarium. Maszynopis z dnia 5.12.1972 r., bez podpisu, odręczna adnotacja, opatrzony klauzulą "Tajne", 1 karta.