Notatka służbowa sporządzona po spotkaniu z TW "Georg" (ks. Eugeniuszem Surgentem) z dnia 13.11.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/8081 t. 2/s. 29-32
Title: Notatka służbowa sporządzona po spotkaniu z TW "Georg" (ks. Eugeniuszem Surgentem) z dnia 13.11.1969 r.
Date: 1969-11-13
Size and medium: 4 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka funkcjonariusza SB porucznika Adama Turotszego sporządzona po spotkaniu z ks. Eugeniuszem Surgentem, który był TW o pseudonimie "Georg". Dokument zawiera donos ks. Surgeta na księży i siostry zakonne, z którymi współpracował. Ks. Surgent zaznacza, że ma trudności z utrzymaniem dobrej relacji z ks. proboszczem oraz że w oczach kanclerza jest "skończony". "Georg" wyraża chęć dalszej współpracy z SB, przewiduje również, że wkrótce może zostać przeniesiony z parafii. Donosi, że jest pod stałą obserwacją księży w parafii. Dokument zawiera informację dotyczącą anonimu przygotowanego przez SB ze skargą na księdza Surgenta. Anonim został sporządzony na podstawie listu bp. Jana Nowickiego, który przechwyciła SB, nie przyznając się do ks. Surgentowi, aby nie dekonspirować swoich źródeł informacji. Bp. Jan Nowicki potępia listownie czyn ks. Surgenta jakim było molestowanie nieletniego chłopca. Dokument opatrzony klauzulą: tajne, podpisany odręcznie przez por. Turotszego. Maszynopis z dnia 13.11.1969 r. Pismo czterostronicowe.