Notatka służbowa sporządzona po przesłuchaniu przez Służbę Bezpieczeństwa ks. Feliksa Jury

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 36-37
Title: Notatka służbowa sporządzona po przesłuchaniu przez Służbę Bezpieczeństwa ks. Feliksa Jury
Date: 1970-03-14
Size and medium: 2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka służbowa przygotowana przez funkcjonariusza SB ppor. Kazimierza Szczęśniaka zawierająca zeznania ks. Feliksa Jury w sprawie ks. Józefa Loranca. Pismo zawiera chronologiczny opis zdarzeń przedstawianych przez ks. Jurę, proboszcza parafii, w której pracował ks. Loranc. Maszynopis z dnia 14.03.1970 roku podpisany odręcznie, opatrzony klauzulą: tajne.