Notatka służbowa SB dotycząca przeniesienia ks. Eugeniusza Surgenta z Kiczory w związku z deprawowaniem przez niego nieletnich chłopców

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4830/s. 7
Title: Notatka służbowa SB dotycząca przeniesienia ks. Eugeniusza Surgenta z Kiczory w związku z deprawowaniem przez niego nieletnich chłopców
Date: 1973-07-28
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka służbowa sporządzona przez funkcjonariusza SB Mieczysława Mrowca. Dokument informuje o doniesieniach kontaktu operacyjnego "P" o przeniesieniu ks. Eugeniusza Surgenta z parafii Milówka (do której należała miejscowość Sól-Kiczora) z powodu molestowania przez niego chłopców. Agent SB donosi, że najwięcej na dany temat powinien wiedzieć dyrektor szkoły w Kiczorze - Michał Gwizdeń. Pismo informuje o podziale wśród mieszkańców Kiczory, ponieważ część z nich wnioskowało do krakowskiej kurii o wydalenie ks. Surgenta z Kiczory, inni zaś zorganizowali delegację do kurii celem zatrzymania ks. Surgenta w swojej miejscowości. Dokument opatrzony klauzulą: tajne, podpisany odręcznie przez Mieczysława Mrowca. Maszynopis z dnia 28.07.1973 r. Pismo jednostronicowe.