Notatka służbowa nt. zatrzymania ks. Bolesława Sadusia na komisariacie w Nowym Sączu, 8.07.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 227-228
Title: Notatka służbowa nt. zatrzymania ks. Bolesława Sadusia na komisariacie w Nowym Sączu, 8.07.1965 r.
Date: 1965-07-08
Size and medium: 2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka służbowa nt. zatrzymania ks. Bolesława Sadusia na komisariacie w Nowym Sączu, 8.07.1965 r., przygotowana przez ppor. SB Mikołaja Topuziaka. Na komisariat zgłosił się mężczyzna, którego ks. Bolesław Saduś próbował namawiać do wypicia wina w jego namiocie. Mężczyzna obawiał się ks. Sadusia, ponieważ 12 lat wcześniej ten rzekomo miał upić, molestować, a być może nawet zgwałcić jego brata (wówczas już pełnoletniego). Relacja ta budzi wątpliwości, ponieważ mężczyzna utrzymuje, że przez kolejne lata utrzymywał koleżeńskie relacje z ks. Sadusiem. Nie zostało w tej sprawie wszczęte jakiekolwiek postępowanie. Oficer SB referuje wydarzenia tego dnia, m.in. rozmowę z mężczyzną, który zgłosił się na komisariat, i jego bratem. Maszynopis opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany odręcznie.