Notatka służbowa nt. działań oficera SB w związku z zatrzymaniem ks. Bolesława Sadusia w Nowym Sączu, 9.07.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 229-229v
Title: Notatka służbowa nt. działań oficera SB w związku z zatrzymaniem ks. Bolesława Sadusia w Nowym Sączu, 9.07.1965 r.
Date: 1965-07-09
Size and medium: 2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka służbowa nt. działań oficera SB w związku z zatrzymaniem ks. Bolesława Sadusia w Nowym Sączu, 9.07.1965 r., przygotowana przez plut. Stanisława Wnęka. Funkcjonariusz SB referuje wydarzenia zeszłego dnia, kiedy udał się do namiotu, w którym urlop spędzał ks. Bolesław Saduś, rozmowy z nim i ponowne zabranie na komisariat wieczorem 8 lipca. Maszynopis opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany odręcznie.