Notatka służbowa na temat ks. Eugeniusza Surgenta od k.s. "T.S."

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/8081 t. 1/s. 54
Title: Notatka służbowa na temat ks. Eugeniusza Surgenta od k.s. "T.S."
Date: 1964-12-15
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka służbowa na temat ks. Eugeniusza Surgenta od k.s. (kontaktu służbowego) "T.S.". W dokumencie jest mowa o napiętych relacjach pomiędzy proboszczem parafii w Wieliczce ks. Władysławem Grohsem a jego wikarym ks. Eugeniuszem Surgentem, co zaowocowało usunięciem wikarego z parafii. Jest również informacja o bojkocie proboszcza przez jego parafian domagających się przywrócenia ks. Surgenta. Maszynopis z dnia 15.12.1964 roku podpisany odręcznie. Pismo opatrzone klauzulą: tajne.