Menu

Notatka służbowa Leona Króla z rozmowy z ks. Tadeuszem Ryłką.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 93-98
Title:
Notatka służbowa Leona Króla z rozmowy z ks. Tadeuszem Ryłką.
Date:
1963-11-14
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka służbowa Leona Króla z rozmowy z ks. Tadeuszem Ryłką. W notatce informacje m.in. o decyzji bp. Wojtyły w sprawie obsługi kancelarii kurialnej, plany biskupa w kwestii reorganizacji kadrowej, charakterystyka bp. Wojtyły oraz typowanie go na stanowisko Ordynariusza Diecezji. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.17/78/48/92. Maszynopis podpisany odręcznie.