Menu

Notatka służbowa Leona Króla z przeprowadzonej rozmowy z ks. Teofilem Kurowskim, w dniu 13.11.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 79-81
Title:
Notatka służbowa Leona Króla z przeprowadzonej rozmowy z ks. Teofilem Kurowskim, w dniu 13.11.1968 r.
Date:
1968-11-13
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka służbowa Leona Króla z przeprowadzonej rozmowy z ks. Teofilem Kurowskim, w dniu 13.11.1968 r. Rozmowa dot. przygotowań oraz przebiegu planowanej uroczystości peregrynacji oraz koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kościele Mariackim w Krakowie, w dniach 12-15.11.1968 r. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/38/78. Maszynopis podpisany odręcznie.