Menu

Notatka służbowa Leona Króla z odbytej narady dziekanów Diecezji Krakowskiej, w dniu 29.11.1967 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.18/80/11/k. 48-49
Title:
Notatka służbowa Leona Króla z odbytej narady dziekanów Diecezji Krakowskiej, w dniu 29.11.1967 r.
Date:
1967-12-08
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka służbowa Leona Króla z odbytej narady dziekanów Diecezji Krakowskiej, w dniu 29.11.1967 r., sporządzona w dniu 8.12.1967 r. W dokumencie wypowiedzi kard. Wojtyły podczas odbytej narady, oraz informacje o planach kardynała. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 0/7.18/80/11/47. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne", oraz odręcznym podpisem.