Menu

Notatka służbowa Leona Króla i Aleksandra Merkera, z dnia 11.06.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 53-54
Title:
Notatka służbowa Leona Króla i Aleksandra Merkera, z dnia 11.06.1968 r.
Date:
1968-06-11
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka służbowa Leona Króla i Aleksandra Merkera, z dnia 11.06.1968 r. Notatka dot. spotkania z przedstawicielami Kurii Krakowskiej w związku z odmową udzielenia zgody na odbycie katedralnej procesji w dniu Bożego Ciała. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/18/53. do notatki dołączone dwa dokumenty 2/1587/0/7.19/82/18/55-56 oraz 2/1587/0/7.19/82/18/57. Maszynopis podpisany odręcznie.