Menu

Notatka służbowa Leona Króla dot. rozmowy z abp. Karolem Wojtyłą, z dnia 24.05.1967 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.18/80/11/k. 2-4
Title:
Notatka służbowa Leona Króla dot. rozmowy z abp. Karolem Wojtyłą, z dnia 24.05.1967 r.
Date:
1967-05-24
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka służbowa Leona Króla dot. rozmowy z abp. Karolem Wojtyłą, z dnia 24.05.1967 r. Pismo nt. udzielenia zezwolenia na odbycie procesji katedralnej w dniu święta Bożego Ciała. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.18/80/11/1. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" oraz odręcznym podpisem.