Notatka służbowa dotycząca konfliktu w parafii Lipnica Wielka pow. Nowy Targ

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/8081 t. 1/s. 70-72
Title: Notatka służbowa dotycząca konfliktu w parafii Lipnica Wielka pow. Nowy Targ
Date: 1966-08-31
Size and medium: 3 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka służbowa opracowana przez kpt. Pawła Lebiedzia z IV Wydziału KWMO w Krakowie dotycząca konfliktu w parafii Lipnica Wielka pow. Nowy Targ. Dokładny opis zajść, które miały miejsce w Lipnicy Wielkiej 24.08.1966 roku pomiędzy parafianami a proboszczem ks. Eugeniuszem Łudzikiem. Grupa parafian domagających się powrotu wikarego ks. Eugeniusza Surgenta siłą usunęła obecnego proboszcza i wysłała delegację do kurii krakowskiej domagając się zgody na powrót wikarego. Analiza zachowań kurii i plany dalszego rozgrywania konfliktu. Maszynopis z dnia 31.08.1966 roku podpisany odręcznie. Pismo opatrzone klauzulą: tajne.