Menu

Notatka służbowa dotycząca konfliktów w episkopacie Polski po wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/8_k. 19
Title:
Notatka służbowa dotycząca konfliktów w episkopacie Polski po wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979 (?)
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka służbowa sporządzona po rozmowach z księżmi dotycząca konfliktów w episkopacie Polski po wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. W treści m. in. o domniemanej bulli papieskiej powołującej Katolicki Uniwersytet w Krakowie. Rękopis, podpis nieczytelny, oryginał.
Geographical index:
Date:
Make comments