Menu

Notatka służbowa dot. wymiany korespondencji pomiędzy kard. Karolem Wojtyłą a Witem Drapichem, z dnia 31.10.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 95-96
Title:
Notatka służbowa dot. wymiany korespondencji pomiędzy kard. Karolem Wojtyłą a Witem Drapichem, z dnia 31.10.1973 r.
Date:
1973-10-31
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka służbowa dot. wymiany korespondencji pomiędzy kard. Karolem Wojtyłą a Witem Drapichem, z dnia 31.10.1973 r., sporządzona przez Aleksandra Wołowicza. Dokument dot. planu budownictwa sakralnego w archidiecezji krakowskiej. Maszynopis.